сряда, 6 май 2015 г.

ПРОЛЕТ, ПРАЗНИЦИ, ПРОМЯНА

Из читалищния живот през последния месец
Читалищната дейност през изминалия месец април беше белязана от няколко събития. Сред тях най-важно за самото читалище беше проведеното на 28 април отчетно-изборно събрание. На него беше избрано ново Настоятелство и Проверителна комисия, отчетена беше досегашната работа и бе приет план за бъдещата дейност. Проверителната комисия запази досегашния си състав с председател Маргарита Пейчевска, но в Настоятелството настъпиха промени. Избран бе нов председател - Полина Съботинова. От досегашните членове в Настоятелството остават Иванка Шойкова, Тамара Колева и Пенка Вълчева, а Пламена Попска е новоизбрана.  Както се вижда - през следващия тригодишен мандат управлението на читалището ще бъде изцяло в женски ръце, ако се изключи секретарят.
 
Що се отнася до останалите читалищни изяви през април, може да откроим три такива. Преди Лазаров ден момичета от групата за автентичен фолклор под ръководството на Виолета Петкова направиха традиционното лазаруване. Те посетиха Общината, дома за стари хора, клуба на пенсионера и три фирми, в които поднесоха своите пожелания за здраве и благополучие на домакините. На самия Лазаров ден танцьорите от танцов състав ,,Фаворит"  участваха в Ловеч с 35-минутна програма на празника на града, посветен на Цветница. А на 25 април те участваха в организирания за първи път от община Ябланица фолклорен фестивал  и базар на народните обичаи.

Месец май започна с повторно представяне пред угърчинската публика на пиесата ,,Госпожа министершата". А на 16 май тя ще бъде представена и на фестивала на читалищните театри в читалище ,,Славянска беседа" в София. Предстоят и други културни събития през този месец, в които ще бъдат ангажирани и читалищните състави. Сред тях се откроява честването на 100-годишнината от рождението на популярният изпълнител на народна музика на кавал Цвятко Благоев. Тържеството ще се състои на 21 май в салона на читалището ни от 14 часа. Ще има и много гости от София.
 
На снимките са показани моменти от лазаруването, празникът в Ловеч, Фестивала в Ябланица и повторното представяне на пиесата ,,Госпожа министершата".
 
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар