петък, 18 май 2012 г.

Сребърна се смя и с нашите „Нашенци”

На 12 май по пладне сатиричният състав на читалището ни с един твърде жълт автобус кацна насред резервата „Сребърна” в слънчевото село Сребърна. Изсипахме се в центъра му всред всякакви певци, артисти и други водоплаващи птици на фестивала „Сребърна пее и се смее”.


И тъй като съставът ни трябваше да се появи на фестивалната сцена на другия ден, отседнахме в близкото село Айдимир в хотел с кралското име „Куин”.

Останали приятно изненадани, че цените не са кралски, решихме , че можем да си позволим едно посещение на старата крепост „Меджеди табия” край Силистра. В една от музейните зали нашите артистки имаха възможността да се снимат с войнишки шапки и комсомолско знаме, на което пишеше „Учение и труд, жизнерадост и дръзновение”.

Когато настана вечер и звезди обсипаха свода небесен по коридорите на хотела се появиха самодиви в бяла премяна и при сватбари в ресторанта приседнаха. След кратко стъписване, младоженците бързо се съвзеха и всички пиха, пяха и се веселиха, та чак леглата на горния етаж подскачаха. А самодивите продължиха да кръжат по стълбища и коридори дорде осъмнат. Приликата им  с някои от нашите артистки не е случайна.

А на другия ден с жизнерадост и дръзновение се  появихме на сцената на фестивала с нашите „Нашенци” по Чудомир. Макар публиката да се бе нагледала на какво ли не, се смя от сърце на нашите герои. Накрая ни дадоха и грамота с магаре и човек върху него.

След като натоварихме плета, герана и другия реквизит пак сред музика , песни, хуморески и мирис на кебапчета яхнахме нашия жълт  автобус и потеглихме обратно към следващото представление в Угърчин на 24 май.
петък, 11 май 2012 г.

„Виктория” отвори врати

На 5 май отвори врати обновеният ресторант в центъра на Угърчин. Сегашният собственик го наименува „Виктория”, като запази известна приемственост със старото му име „Победа”.

Читалището ни с обновено ръководство

На 4 май се проведе годишно отчетно-изборно събрание на читалището. След направения отчет за дейността на НЧ ”Вълчо Русковски-1894” и приетата програма за работа през следващия едногодишен период, се извърши избор на ново Настоятелство и Проверителна комисия.

В Настоятелството бяха избрани: Гина Кочева – председател, Иванка Шойкова - зам.председател, Тамара Колева - секретар(на настоятелството), Пенка Вълчева и Георги Найденов-членове. В Проверителната комисия влязоха: Маргарита Пейчевска -председател, Антон Ангелов и Румяна Керинска – членове.

Мандатът на новото Настоятелство и Проверителна комисия е тригодишен.понеделник, 7 май 2012 г.

Втора награда за юношеския танцов състав

На 28 април в Монтана се проведе Четвъртия детски национален фолклорен конкурс”Напеви от Северозапада”, на който танцьорите от юношеския танцов състав „Фаворит” при читалището ни взе втора награда в раздела за обработен танцов фолклор. Наградата е един добър стимул за бъдещи още по-добри изяви, както на момичетата и момчетата от състава, така и за работата на ръководителката Велислава Димитрова.