Фотоархив

Както словото, песента, танца, така и фотографията в по-ново време служи за съхраняване на народната памет. През 1980-те за книгата "Из миналото на Угърчин"  били събрани над 250 архивни фотографии, а после -  загубени. Останали само отпечатаните, които публикуваме. От стари скринове, тавани и къщи се появяват нови "стари" снимки. Скоро ще покажем и тях.

Женска носия отпреди 1878 г.