Дейност

В нашето читалище съществуват и работят:
Група за автентичен фолклор, 
Детски танцов състав, 
Юношески танцов състав,
Танцов състав "Фаворит", 
Сатиричен състав, 
Клуб по родознание, 
Библиотека с компютърна зала.