Проекти


Народното читалище "Вълчо Русковски 1894" - Угърчин, през 2009-та година бе включено в проекта "Глобални библиотеки" на Министерство на културата и финансиран от фондация "Бил и Мелинда Гейтс". От декември 2010 г. успешно бе оборудвана и заработи нова компютърна зала в библиотеката.

Програма „Глобални библиотеки България” /2009-2013 г./
Проект „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки” /2009-2013 г./, чиято стратегическа цел е да осигури лесен и равноправен достъп до информация, знания, комуникации и електронни услуги в обществените библиотеки чрез свободно ползване на интернет и на други информационни технологии, за да могат българските граждани да се интегрират в глобалното информационно общество, да се подобри качеството на техния живот и да се ускори развитието на гражданското общество.