сряда, 19 август 2015 г.

БУРКАН С ГОЛИ ПАТИЦИ

- Случка от Угърчин, която прилича на история от Радичков, но не е… 
За кой ли път стрина Пена Цоньовица с тревога поглеждаще от портичката си надолу по улицата към реката. Вече се смрачаваше, а проклетите патки още ги нямаше... Тя всеки ден ги пускаше да ходят на реката, но винаги се прибираха навреме. А сега никакви не се виждаха.
Реши да ги потърси. Тръгна покрай реката, обзета от лошо предчувствие. Мина край казана за ракия на съседа си Кольо. Зад дъсчената стена на постройката се чуваха познати гласове.  Не ги заговори, защото очакваше двусмислени подхвърляния по адрес на патките.

Едва не налетя на купчина костилки и отпадъци от използвана пръщина, когато  съзря патките в близкия бъзак... Бяха се натръшкали безжизнени до една, заедно с патока. Стрина Пена повдигна една от патките. Беше тежка и още топла, но не даваше никакви признаци на живот...  Доплака й се от яд и мъка. Патиците бяха една от малкото й радости в живота, откакто овдовя. Грижеше се добре за тях, но изведнъж ги загуби.

Почти се мръкна. Не знаеше какво да прави... Накрая реши да ги оскуби, та поне перушината им да използва. Отиде до вкъщи и донесе чувал. Скубеше ги и плачеше в тъмното. После се прибра у дома и  легна. Не се сети да вечеря. До късно не можа да заспи, а после се унесе в неспокоен сън...

Събуди я крякане на патки. Не можеше да повярва на ушите си... Изтича до прозореца, надникна и краката й омекнаха. Всичките й патици живи и здрави, но без перушина, чакаха пред портичката да ги прибере… Облече се набързо и изтича да им отвори. Притесняваше се някой съсед, макар и рано, да не е видял странната гледка, защото случката щеше да стане обект на нескончаеми приказки. Докато ги прибираше, най-сетне проумя. Патките бяха яли от пръщината и се бяха упоили. Ядоса се на себе си, че още снощи не се сети за това. Сега беше изправена пред труден избор - да ги заколи и така веднъж завинаги да приключи с този резил или да ги остави да се разхождат голи по двора за всеобщ присмех на комшиите. Избра първото..
.
Цял ден вари буркани с патешко и плака. После нареди бурканите на най-далечния рафт в мазето и повече  не погледна към тях. Стрина Пена се зарече оттук нататък да не отглежда патици и завъди кокошки...
Б.П.

петък, 7 август 2015 г.

НЕВЕНА ПЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪБОР В КОПРИВЩИЦА

Нашето читалище кандидатства и бе класирано за участие в националния събор на народното творчество в Копривщица с две изпълнения на народни песни на 14-годишната Невена Джахова от Угърчин. На 7 август тя успешно изпълни своите песни на събора, за което получи  "Грамота за постижения в представянето на Единадесетия национален събор на българското народно тврочество Копривщица 2015". Невена пее от малка и своята подготовка тя дължи най-вече на майка си Йорданка Джахова. Наскоро Невена издържа изпита по пеене в музикалното училище в Широка лъка с "отличен" и от септември ще постъпи  да учи в това известно училище. Надяваме се в нейно лице да се намери един достоен продължител на богатите музикални традиции на Угърчин.