петък, 11 май 2012 г.

Читалището ни с обновено ръководство

На 4 май се проведе годишно отчетно-изборно събрание на читалището. След направения отчет за дейността на НЧ ”Вълчо Русковски-1894” и приетата програма за работа през следващия едногодишен период, се извърши избор на ново Настоятелство и Проверителна комисия.

В Настоятелството бяха избрани: Гина Кочева – председател, Иванка Шойкова - зам.председател, Тамара Колева - секретар(на настоятелството), Пенка Вълчева и Георги Найденов-членове. В Проверителната комисия влязоха: Маргарита Пейчевска -председател, Антон Ангелов и Румяна Керинска – членове.

Мандатът на новото Настоятелство и Проверителна комисия е тригодишен.Няма коментари:

Публикуване на коментар