петък, 2 декември 2016 г.

СПОМЕН ЗА ПРОФЕСОР НЕШО ЦАРЕВСКИ

   Наскоро в читалището ни беше представена пред около 60 угърчинци и гости книгата на проф. Нешо Царевски "Спомени". Тя е писана през 80-те години на ХХ век и е издадена преди около половин година от синовете му Владимир и Милен Царевски. В нея се описват преживелиците на Нешо Царевски като партизанин от август 1943 г. до септември 1944 г. Книгата предизвика неочаквано голям интерес в Угърчин и някои околни села, заради описаните в нея събития и хора, а разпространените от нея над 40 екземпляра в Угърчин се оказаха недостатъчни.
   Това е подходящ повод да разкажем за този забележителен угърчинец, заемал в определено време  важни икономически постове в държавата ни, превърнал се и в един от водещите учени в Източна Европа в областта на валутно-финансовите отношения. В следваща публикация ще погледнем и към времето, когато е бил партизанин, чрез някои пасажи от главата в книгата, посветена на майка му.
 
   
Професор Нешо Царевски е роден в бедно селско семейство в Угърчин на 7.11.1920 г. Завършва средно образование в Ловеч през 1943 г. През август същата година става партизанин в отряд "Христо Кърпачев". По чудо оцелява след като  при полицейска засада е ранен в двата крака, лявата  ръка и гърба. След 9 септември 1944 г. участва при прогонването на германските войски от Югославия като помощник-командир на дружина в състава на Първа българска армия.От 1948  до 1952 г. следва по специалността "Международни валутно-финансови отношения" в Московския финансов институт, който завършва с отличие. Едновременно с това се дипломира и в Московския държавен икономически институт със специалност "Икономика и организация на селското стопанство".

През 1952 г. става преподавател във ВИИ"Карл Маркс"/сега УНСС/. През 1956 г. защитава дисертация и получава научната степен "Кандидат на икономическите науки". През 1964 г. е избран за доцент, а през 1969 г. -за професор. В периода 1970 - 1974 г. е заместник-ректор на ВИИ "Карл Маркс".  От 1978 г. завежда катедра "Международни валутно-финансови  и кредитни отношения".


В периода 1964 - 1971 г. е завеждащ секция "Международни валутно-финансови отношения" при Научноизследователския  институт по външна търговия при Министерство на външната търговия, а от 1971 до 1989 г. е директор на Научния институт по проблемите на социалистическата икономическа интеграция към Комисията за икономическо и научно-техническо сътрудничество при Министерския съвет, впоследствие /от 1977 г./ Институт за международни отношения и социалистическа интеграция към Президиума на Българска академия на науките.
   
Бил е член на Научния съвет на Международния институт по икономически проблеми на световната социалистическа система при Секретариата на Съвета за икономическа взаимопомощ, както и на  Научния съвет на Виенския институт на мира. Бил е член на Националния комитет за защита на мира и на Съюза на научните работници в България. Избиран е за съветник в Софийския градски народен съвет.
От 1962 до 1967 г. е заместник-председател на Българска народна банка и председател на Българска външно-търговска банка.
   
Награждаван е с ордените "Кирил и Методий" - първа степен, "Народна република България" - първа степен, "Георги Димитров", "Народен орден на труда" и със званието "Заслужил деятел на науката".
Издал е над 12 научни труда и има повече от 100 научни публикации у нас и в чужбина.
   
Умира няколко дни преди да навърши 72 години през 1992 г. в София.
   
Макар  в съвсем телеграфен стил и под формата на биографична справка, написаното за проф. Нешо Царевски зае немалко място. Но трябва да добавим още нещо  важно накрая. Въпреки безспорните му постижения като учен икономист и постовете, които е заемал, въпреки участието му в антифашистката съпротива и възможностите, които това разкриваше, той не се опита да извлече лични облаги, не се възгордя от постигнатото и остана до края на живота си скромен и почтен почтен  човек, намерил смисъла на живота си в това да е полезен на хората.

Един професор, който посети Угърчин преди няколко години, твърдеше, че името на проф. Царевски е изписано в Алеята на учените в Харвард като водещ икономист от Източна Европа по валутно-финансови отношения. Но дори това да не е така, то проф. Нешо Царевски със сигурност е оставил трайна следа в българската икономическа наука и тази на Източна Европа с постигнатото от него.

Борислав ПАТАРИНСКИ

Няма коментари:

Публикуване на коментар