четвъртък, 16 юни 2011 г.

ТРАКИ И РИМЛЯНИ НА БЕГЛИШКИ ХАРМАН – 2

Местността Беглишки харман и „Апликация с конник” 
от тракийското съкровище, открито в с. Летница, Ловешко (1963 г.)

Други десетина тракийски могили се виждаха до неотдавна в м. Пастухов брод или Русалиите. И тук се намират следи от селище от епохата на римското владичество.

В Долната елия, 2 км северно от града, между Комановата долчина и Пастухов брод, отляво на реката, се забелязват останки от значително тракийско селище, също от епохата на римското владичество. Под Русалиите и при Гладни дял имало малка могилка, при разчистването на която били разкрити основи на каменна постройка, късове от керемиди и тухли. Наблизо до могилата личали каменните основи на постройка с размери 12 х 12 м, която по начина на градежа - камъни с бял хоросан, се датира към III-IV в.

На юг от тази местност имало около 30 малки могили. Вляво и дясно от тази група, по хребета имало десетина могили с различна големина. Южно от града, на рида Иван дял и към Егъла, имало група от 15 надгробни могили, повечето от които вече са заравнени с околния терен.
Па много места из района на Угърчин има следи от живота на траките от римската епоха. При Малкинското езеро, в местността Беглишки харман, има останки от селище. Тук се срещат късове от тухли и керемиди. Обширно тракийско селище, обитавано през III-IV в., имало в м. Гарван. На пространство от 15 - 20 дка са намерени останки от градежи и римски бронзови и медни монети от ІІІ- IV в. По хребета западно от селището се виждат две могили, разделени една от друга на 200 м, южната, по-малката, е почти заравнена  с  околния терен.

Останки от римската епоха се намират и около новия язовир на р. Света. При оран с трактор по брега на Каменица било изровено гърне със сребърни римски монети от III в. Те са от управлението на императорите Юлия Домна, Макспмилиан Тракиец, Гордиан III, Филип баща, Филип син, Траян и Етрусоциала. Това съкровище било заровено и изоставено вероятно по време на готските нападения южно от Долни Дунав към средата на III век.

Римски легионери

По изледванията на проф. В. МИКОВ
«Из миналото на Угърчин», Сф, 1978

Няма коментари:

Публикуване на коментар