понеделник, 25 април 2011 г.

От стари ора предания, предаваме го и днеска...

ЛЕГЕНДА МАРГАРЕЦ

Преди много години на тая местност е преминала много силна буря или циклон. Като със пренесоа пъшки от лозови семена. Там са поникнали пръчки лозови. Тези хора, които са живеели покрай тази месност, съ ги видели тези растения и почнале да ги ядат. Видели щото са хранителни.

На тази местност имало една девойка на име Марга..Тя като ходела на лозе сама, се залюбва със един змей. Тя го виждала, а хората, които ходели с нея, не го виждат. И казва: той ми е любовник. Там имало и едно латинско село на тази местност и сега още има едно кладенче. Се нарича Латинското кладенче. И оттогава този връх се нарича Маргарец.

Мноо хора в онова време са ходеле заран и са седеле Марга кат идва, да видат този змей и са го наричали Хвъркат змей. Ни са вижда. Само излаза като светулките, на тласъци, и са скрива. Марга е живяла около деведесе години по предания на стари хора. И оттогия местността си остая със същото име - Маргарец.


Записали: Борислав Патарински и
Георги - Момчил Попов
, 1981 г.
Разказал: дядо Колю Бояджиев, 80 годишен
(Записът е правен на магнетофон и не е обработван литературно, за да бъде съхранен автентичния говор на народния разказвач)

Няма коментари:

Публикуване на коментар